Om Norlandia Skistua barnehage

Naturen er vår lekeplass. Med trygge rammer, og et tilbud av varierte aktiviteter i naturens mangfold skapes det hele menneske i samspill med sine barnehagevenner.

Skistua barnehage er en privat barnehage, som drives av Norlandia fra 1. september 2012. Frem til da har den vært drevet av Hilde N Skaug og Ole Engstrøm fra august 1994.

Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser, på Frognerseteren i Oslo, ved "inngangen" til Nordmarka. Skistua har vært et samlingspunkt for skigåere med bestyrerbolig, kafedrift og garderober helt frem til 2003 da barnehagen tok over hele driften.Vi er nå 5 avdelinger fordelt på huset med tilsammen 84 barn og 20 ansatte. Vi har full førskolelærerdekning og nesten 40% av våre ansatte er menn. Våre flotte og unike omgivelser gir oss et tilbud med varierte opplevelser ute. Friluftsliv, med naturløyper, naturskole og skiskole er en naturlig del av Skistua Barnehage. Ute trives vi best.

Barnehagen har trikketilbud fra og til Majorstuen, for barn som har fylt 2 år, og vi serverer all mat til barna gjennom uka. Kald mat tre ganger per uke, og varm mat minst to ganger per uke. De får to måltider om dagen, grønnsaker, frukt og melk.