Avdelinger

Vi er nå 84 barn fordelt på 5 avdelinger på huset. I hver ende av huset ligger småbarnsavdelingene, Sandungen og Kikut. De har egne innganger og egne inngjerdet hager. I midten av huset er det to avdelinger med 3 og 4 åringene. Mylla og  Løvlia. Barnehagen disponerer en hytte i hagen vår, Heggelia. Her har 5- åringene sin base.

Sandungen: 12 barn, 1-2 år, og 4 ansatte

Kikut: 12 barn, 1-2 år, og 4 ansatte

Mylla: 22 barn 3-4 år, og 4 ansatte

 Løvlia; 17 barn 3-4 år, og 3 ansatte

Heggelia: 21 barn 5 år og 3 ansatte