Årsplan

Årsplanen fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Årsplan er et verktøy for barnehagen og et dokument som viser hva vi jobber med, våre mål og verdier. Hele personalgruppa har vært med på utformingen av innholdet, og vår visjon og våre verdier skal prege vår hverdag og vårt tilbud. Barnehagen er underlagt lov om barnehager og rammeplanen.

Årsplan 2019

progresjonsplan fagområder 2019

se hele rammeplanen her:
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/kd/prm/2006/0005/ddd/pdfv/282009-rammeplanen.pdf