T-banetilbud og åpningstid

Barna har tilbudet om å benytte seg av t-banen til og fra barnehagen. Barnehagen starter dermed dagen på Majorstuen stasjon klokken 07:13. På denne avgangen kan man levere barna på stasjonene oppover mot Frognerseteren. Barnehagen har også tilbud om en senere trikk på morgenen som går fra Majorstuen kl 08:28. For de som ønsker å benytte seg av trikketilbudet hjem, benyttes avgangen fra Frognerseteren stasjon 15:58. Vi bruker alltid første dør i første vogn som fast plass og barna følges av minst 2 ansatte. Alle barn fra 2 år kan benytte seg av dette tilbudet. Barna som er over 4 år, må ha med seg eget trikkekort. sikkerheten ved levering/henting på t-banen er viktig.

Husk:

  • Den som leverer barnet må holde avstand til toget til det har stoppet opp, og holde barnet i hånden.
  • Man må være oppmerksom på avstand mellom tog og plattform, og også lære barna om dette.
  • Etter levering må man trekke godt bort fra togsiden og bak sikkerhetslinjen. Dette for å sikre at både de som er på plattform og de som er om bord er trygge under togets avgang.
  • Det er hyggelig at den som leverer barnet vinker når døren er lukket, men dette må skje i trygg avstand fra toget. Man må ikke lene seg frem mot togsiden.
  • Det er viktig at beskjeder som fører gir over høyttaler blir etterkommet.

 Legger ved lenke til brosjyre om trygg reise med barn på T-banen:

http://www.tbanen.no/Content/2432366/Trygg%20reise%20med%20barn%20p%C3%A5%20T-bane_web.pdf

For de barna som blir levert i barnehagen om morgenen, åpner vi her 08:00 da de første ankommer med trikken. Barna som ikke skal ta trikken hjem, må hentes i barnehagen innen 17:00

Telefon til trikkevakten er: 97572841