Friluftsliv i Skistua Barnehage

Helsefremmende arbeid, friluftsliv

I Skistua barnehage er friluftsliv er en naturlig del av hverdagen for alle barn og ansatte. Vi har en sterk tro på at det fremmer god helse, både psykisk og fysisk. Med turer i området rundt Skistua får barna bruke sin naturlige nysgjerrighet, og utforsker naturen. De bruker hele kroppen i det ulendte terrenget som omgir oss med årstidenes store variasjoner, og barna erfarer og lærer med alle sine sanser. De ser, lukter, hører, smaker og føler. Barna kjenner på mange utfordringer, de opplever mestringsfølelse og lærer å kjenne sin egen kropp, dens muligheter og begrensninger på en helt naturlig måte. I våre omgivelser finnes noen få lekeapparater som et klatrestativ, husker, sklie og sandkasse. Derimot finnes det ubegrensede muligheter i vår lekeplass som ikke er en tilrettelagt, og vi ser at det bidrar til at barna får bruke sin frie fantasi og skaper leken selv. Dette frie rommet bidrar til at barna aktivt bruker sin kreativitet, og skapergleden til barna kommer tydelig frem.

Barna i Skistua er mye på tur, både liten og stor. På tur forsterkes de gode opplevelsene av fellesskapet. Vi venter på hverandre, vi viser hensyn, vi hjelper hverandre, vi er nysgjerrige og utforskende sammen. Turene skaper sterke bånd mellom både barn-barn og barn-voksne. Det gir en opplevelse av tilhørighet og gir de mange gode minner og opplevelser rundt fellesskapet. Tur er for oss et veldig godt virkemiddel for å lære god sosial kompetanse.

Gjennom våre omgivelser skapes en forståelse for naturen og barna lærer både å bli glad i naturen og å ta vare på den. For oss er det gode verdier, vi håper barna tar med seg videre på sin vei.

For oss i Skistua er tiden ute, fornuftig bruk av tid.