Ski og skiskole

Vi i Skistua barnehage har valgt å fokusere på langrenn og bruker vinterhalvåret til lek, moro, opplæring og turer på skiene.

Barna har alltid tilgang til langrennsskiene sine og uteområdet vårt er tilrettelagt og egnet for skilek og skiopplæring.

I tillegg til mye naturlek lek og moro på skiene har vi egen skiskole for barna mellom 2-6 år.

Det er viktig for barna å føle mestring når de lærer å gå på ski. Derfor begynner vi alltid i det enkle med å reise seg opp, ta på skiene og det å bevege seg og skli på flat mark. Ved å mestre dette klarer barnet selv å ha på seg ski og vil føle mestring.

Vi begynner med skiskole for de 2-åringene som ønsker å delta. Her er det snakk om at man bare for prøve seg, skiskolen er en lek og en glede. Vi starter med en sang, går litt etterhverandre, plukker opp litt kosedyr langs veien, jobber med å finne ut hvordan vi reiser oss opp på ski og prøver å finne balansen.

Tirsdager er det skiskole for 3 åringene klokken 10:00. de jobber med å ta på ski selv, finne balansen gjennom forskjellige leker, falle ned og klare å reise seg opp selv. de trener på å kjøre ned bakker med bøyde ben, og fiskeben opp igjen.

Tirsdager klokken 12:00 er det 4 åringene som har skiskole. De trener på teknikk, og gjør alt fra skileik til lengre turer.

Femåringene har mere avanserte og lengre turer, der de må jobbe med både teknikk og utholdenhet. I tilegg legger vi opp noen baner i barnehagen som de kan leke med utover planlagte aktiviteter.

Vi står kun på langrennski. Barna har sin egen skistall i "skuret" hvor de kan ha skiene sine stående gjennom hele vinteren, slik at de selv kan bestemme når de skal stå på ski. Det er viktig at dere foreldre passer på å rense skiene til barna hver uke, så smører vi dem. Det er med på å gi dem gode skiopplevelser. Vi vil at barna skal få gode opplevelser gjennom å stå på ski, så de bestemmer selv hvor lenge de vil stå.