Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok

Kort fortalt

Norlandia Skistua er en Friluftsbarnehage i Oslo kommune, med 32 ansatte og 83 plasser fordelt på 5 avdelinger.


Kikut

1-3 år

Sandungen

1-3 år

Løvlia

3-5 år

Mylla

3-5 år

Heggelia

5-6 år

Hvorfor velge Norlandia Skistua?

For oss er leken selve grunnlaget for læring. Vi legger vekt på friluftsliv og natur, med mange utendørsaktiviteter. Vi tror at å være ute i naturen er sterkt knyttet til god helse, både fysisk og mentalt.

Vi er ofte på tur og oppfordrer barna til å delta aktivt i planleggingen av aktivitetene. Barnas medvirkning er viktig for oss, og vi legger stor vekt på å fremme vennskap og inkludering gjennom samlinger og lek.

Vi fremmer verdien av mangfold og lærer barna å respektere og verdsette forskjellighet, enten det gjelder kulturelle, språklige eller andre ulikheter blant barna. Vi oppmuntrer til åpen kommunikasjon og legger til rette for at alle barn får muligheten til å dele sine tanker, ideer og følelser.

I 2023 fikk vi toppscore 4,9 (av 5) i total tilfredshet på foreldreundersøkelsen. 
I 2018 ble vi kåret til Norges beste barnehage av PBL. Dette er vi veldig stolte av og vi jobber selvsagt for at dette opprettholdes. 

Noe av det vi liker best

  • Fokus på natur og friluftsliv i naturskjønne omgivelser ved Nordmarka.
  • Tilbud om henting og levering med T-banen.
  • Fokus på barns medvirkning
  • Tilbud om svømmeopplæring for skolestarterne.
  • Tilbud om Skiskole
  • Vi er en fullkostbarnehage med egen kokk, der alle måltider tilberedes i barnehagen eller på tur.

Friluftsbarnehage

Forskning viser at når barn leker, går på turer og er ute i naturen, styrker de sin egen identitet og følelse av tilhørighet. Dette hjelper også barna med å fokusere, være sosiale og utvikle både følelser og fantasi.


Naturen er ikke bare flott for lek og aktivitet, den hjelper også barna med å utvikle viktige motoriske ferdigheter.


Vi bruker naturen og friluftslivet aktivt sammen med barna, noe som gir dem verdifulle opplevelser og rom for mestring. Klatring i trær, stille refleksjon og tid med venner utendørs skaper uforglemmelige øyeblikk og sterke bånd til naturen og friluftslivet.


Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming